Vibrationsmätning/Rondering

//Vibrationsmätning/Rondering
Vibrationsmätning/Rondering 2017-03-06T11:38:14+00:00
Infoblad60bild

Genomförande av vibrationsmätning.

Vi genomför tillståndskontroll/vibrationsmätning (kallat rondering vid återkommande mätningar) av roterande utrustningar. Målet med tjänsten är att genom kontinuerligt återkommande vibrationsmätningar få en statuskontroll på roterande utrustning samt att säkerställa en hög driftsäkerhet och förebygga akuta underhållsåtgärder. Mätintervall får beslutas från fall till fall i samråd med kunden men ett exempel kan vara en gång per månad under driftsäsong.

En skriftlig sammanställning med analys av mätningar översänds efter varje utförd mätning. Omfattningen diskuteras i samråd med kunden, men oftare önskas en tydlig och lättförstålig sammanställning över maskinparkens status. Sammanställningen kan innehålla även kompletterande grafer och kommentarer på vissa av objekten.