Personal

//Personal
Personal 2019-09-27T13:04:03+00:00

Behöver du komma i kontakt med någon av oss?

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till vår personal.

Åke Nyqvist

VD

Mobil: 070-685 25 00
E-post: ake.nyqvist@chesterton.com

Energioptimeringar

Johan Edwards

Vice VD

Mobil: 070-814 81 40
E-post: johan.edwards@chesterton.com

IT
Administration

Jan Olsen

Service-Verkstadschef
Stockholms län

Mobil: 0735-41 19 19
E-post: jan@spangs.se

Planering & uppföljning av service- och verkstadsarbeten
Roterande utrustningar
Mekaniska tätningar
Box- och planpackning
Laseruppriktningar
ISO-samordnare verkstad

Christopher Spång

Servicetekniker/Kundansvarig

Mobil: 076-051 14 00
E-post: christopher@spangs.se

Roterande utrustningar
Mekaniska tätningar
Box- och planpackning
Laseruppriktningar

Tommy Spång

Affärsutvecklingsansvarig för FluidEfficiency och konceptförsäljning

Mobil: 0708-10 06 75
E-post: tommy@spangs.se

Roterande utrustningar
Funktion-Helhetslösningar
Energioptimeringar

Assar Åkerman

Pumpkonsult

Mobil: 070-759 55 01
E-post: assar.akerman@telia.com

Optimering av pumpar i process- och VA-sektorn med avseende på energi och funktion
Utredning och felsökning av pumpar/system
Ekonomisk bedömning av investering eller uppgradering
Kontroll av pump mot driftdata
Upprätta kravspecifikationer och granska anbud inför upphandling av pumpdrifter
Utbildningar i pumpteknik

Jesper Rydén

Servicetekniker

Mobil: 0705-84 29 54
E-post: jesper@spangs.se

Roterande utrustningar
Mekaniska tätningar
Box- och planpackning
Laseruppriktningar

Minna Spång

Försäljning Luftrening Desinfinator

Mobil: 0735 217 244
E-post: minna@spangs.se

Försäljning
Avtal
Dokumentation