Samiflex axelkopplingar

//Samiflex axelkopplingar
Samiflex axelkopplingar 2017-03-06T11:38:14+00:00

Spångs ProcessTeknik är återförsäljare för den inom industrin efterfrågade och populära Samiflexkopplingen.

Infoblad43bild

Samiflexkoppling – enkel och driftsäker.

Samiflexkopplingen består endast av fyra delar i standardutförande:
– Två identiska kopplingshalvor.
– Ett öppet elastiskt kopplingsband av polyuretan.
– En säkringsring.

Detta innebär att den är mycket enkel och otroligt driftsäker. Det elastiska kopplingsbandet är tillverkat av en specialblandning av polyuretanelastomer och uppfyller alla tekniska krav i ovanligt hög grad:

– Utmärkta prestanda och stor livslängd för det elastiska kopplingsbandet i miljöer där ämnen med slipverkan förekommer samt i korrosiva och fuktiga miljöer. Ingen smörjning eller annat underhåll behövs.

– Hög hållfasthet mot brott, skjutpåkänningar och torsion.

– Stor dämpningsförmåga, stabil och konstant.

– Ytterst resistent mot nötning, fukt, oljor, korrosiva ångor och ett stort antal kemiska produkter.

– Resistent enligt alla viktiga kriterier mellan -40⁰C och +80⁰C (upp till 140⁰C i vissa utföranden).

– Materialet åldras inte och är lätt att kontrollera.

Isärkoppling av axlar utan att flytta utrustning

Det elastiska kopplingsbandet kan läggas på och tas av på ett ögonblick, utan varken skruv eller mutter, och utan att kopplingshalvorna behöver skjutas tillbaka. Genom att ta bort kopplingsbandet kan axlarna kopplas isär utan att maskinerna behöver flyttas.