Referenser luftrening

//Referenser luftrening
Referenser luftrening 2017-12-04T09:10:10+00:00
Desinfinatorinstallationer_bilder

Klicka på bilden för referenser.

Vi har utfört ett antal installationer runt om i Sverige med goda resultat. Ett litet urval av referenserna återfinns här.

Några av kunderna är:
– Uddevalla kommun – Skansverket
– Telge Nät Södertälje
– Värmdö kommun
– Stockholm Vatten
– Haninge kommun
– Syvab – Himmerfjärdsverket
– Norrköpings Vatten – Slottshagens reningsverk.