Rapporter

//Rapporter
Rapporter 2013-05-27T15:25:47+00:00

Nedan återfinns en del av våra rapporter som vi har sammanställt bl a på begäran från våra kunder. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

 

Uppgradering av fjärrvärmepumpar på kraftvärmeverk

Beskrivning av genomförande av uppgradering av två större fjärrvärmepumpar hos Vattenfall i Uppsala. [Aug 2009]

 

Uppgradering av betongbassänger på reningsverk

Information kring uppgraderingen av bassänger.

 

Liveloading på värmeväxlare i raffinaderi

Beskrivning och funktion av systemlösning med liveloading. [Okt 2011]

 

Uppgradering av pumpar från kraftvärmeverk

En bildpresentation från uppgradering av pumphus och pumphjul.

 

Urval av utförda installationer med Desinfinator

Presentation av ett urval av de installationer som vi har utfört med Desinfinator (luftrenare). [Dec 2011]

 

Balansering av kvarn

Rapport över utförd balansering av kvarn på Vattenfalls anläggning i Jordbro. [Feb 2010]

 

Komposit för skydd av betongbassänger

En bassäng med stora skador återställs och förbättras med komposit. [Maj 2009]

 

Kompositer som betongskydd

Referensen visar ett antal arbeten vi utfört för att förlänga livslängd och skydda betongkonstruktioner med hjälp av komposit. [April 2009]

 

Sjövattenpump nr 2 uppgraderad och kompositbelagd mot korrosion

Uppgradering av pump från Fortums värmeverk i Ropsten. [Nov 2008]

 

Korrosionsskydd av cisterner

Kompositbeläggning för permanent korrsionsskydd av cisterner. [Nov 2008]

 

Sjövattenpump nr 1 uppgraderad och kompositbelagd mot korrsion

Uppgradering av pump från Fortums värmeverk i Ropsten. [Okt 2008]

 

Beläggning av komposit på betonggolv

Beskrivning från vår nya serviceverkstad där vi åtgärdat ett mycket slitet betonggolv. [Okt 2008]

 

Åtgärder på avloppspump med hål i snäcka

En rapport på uppgradering av avloppspump där sliten pump återuppbyggdes med komposit till rätt toleranser samt tätning av hål i snäckan. [Sep 2008]

 

Chestertons delade mekaniska tätningar 442

Ett litet urval av våra applikationer presenteras där 442 har använts för ökad driftsäkerhet och minskat underhåll. [Sep 2008]

 

Uppgradering av turbin

En beskrivning av det omfattande och komplicerade arbetet med att uppgradera en turbin på Vattenfall AB, Värme Uppsala. [Juni 2008]

 

Cenrifugalpump (inloppspump) i reningsverk

Inkluderar energimätningar både före och efter uppgradering där bevisas att pumpens verkningsgrad återställs till ursprungligt skick. Se även artikel i Underhåll & Driftsäkerhet som publicerades i dec 2007 eller i Svenskt Vatten i jan 2008. [Mars 2007]

 

Råvattenpump i vattenverk

En rapport till kund över hur vi gått tillväga vid uppgradering. [Mars 2008]

 

Skruvtransportör kompositbelagd mot slitage

 

Balansering av mindre rökgasfläkt

Rapport över utförd balansering av rökgasfläkt på anläggning i Nykvarn hos Telge Nät. [Juni 2008]

 

Balansering av rökgasfläkt

Rapport över utförd balansering av rökgascirkulationsfläkt på Fortum, Högdalen. [Apr 2008]

 

Processpmp för hetolja hos raffinaderi

 

Tratt för gjutsand kompositbelagd för låg friktion

 

Tätning av ventiler genom live-loading

 

Vacuumpump med patrontätning på raffinaderi

 

Tätning av värmeväxlare genom live-loading

 

DeLavalpump på raffinaderi

 

Sjövattenpump på värmeverk

[Feb 2001]