Metallkompositer

//Metallkompositer
Metallkompositer 2017-03-06T11:38:15+00:00

Vi använder Chestertons ARC-produkter. Med metallkompositer från ARC skyddas din utrustning mot kraftigt slitage, erosion, korrosion samt kemiska angrepp.

Slitage

Skydda din utrustning med förebyggande ARC-beläggning, eller uppgradera vid renovering. Livslängd och prestanda förbättras avsevärt. Ytor belagda med ARC har mycket låg ytenergi, vilket ger bättre verkningsgrad. Genom att skydda eller ersätta pumpens metallyta med ett icke-oxiderande, nötnings- och kemikaliebeständigt ARC-material, skapar man förutsättningar för maximal livslängd för pumpen.

Före kompositbeläggning av pump.

Före kompositbeläggning av pump.

Komposit beläggning efter pumphus

Kompositbelagd pump.

Exempel på applikationer där kompositbeläggning visat sig lönsam:

 • Pumpar – pumphus, pumphjul, pumpgavlar
 • Fläktar
 • Transportskruvar
 • Krossar
 • Rännor
 • Silos
 • Tankar & cisterner

Erosion/korrosion

I en artikel i nr 10/2002 av U&D, framgår att det rostar för 100 miljarder årligen i svenska industrin. Globalt finns det undersökningar som visar att det kostar 3,5 miljarder US-dollar varje år.

Underhåll mot korrosion kan spara mycket pengar på både lång och kort sikt. ARC-kompositerna från Chesterton har visat sig ha bättre prestanda än traditionella material för beläggningar, t ex

 • Epoximaterial med stenkolstjära
 • Legeringar av rostfritt stål
 • Keramikfyllda epoximaterial
 • Molekylära reparationsmaterial

Kemiska angrepp

Kompositbelagt pumphjul.

Skapar skydd mot kemiska angrepp, t ex aggressiva syror, kondensångor eller starkt frätande medel. Genom att behandla ytorna med ARC, skapas maximalt skydd mot kemiska angrepp i till exempel silos, tankar och skorstenar.

ARC-produkterna tillverkas vetenskapligt, och har visat sig skapa enastående tillförlitlighet och hållfasthet för metaller i miljöer med svåra förhållanden. Kompositerna är konstruerade för att skapa överlägset och kostnadseffektivt skydd, samt eliminera problem med krympning, dålig vidhäftning, sprickbildning och sprödhet.

Den teknik som används i ARC-seriens avancerade kompositmaterial ger bättre motstånd mot hög temperatur. Vidhäftningsförmågan mot underlaget blir maximal, samtidigt som problem med krympning och sprödhet kontrolleras.

Gå till produktsidan för metallkompositer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dricksvattengodkända kompositer

Vi kan härmed stolt meddela att två av våra kompositer i mars 2014 har fått förnyat dricksvattengodkännande i enlighet med WRAS (Water Regulations Advisory Scheme). Det är Chestertons kompositer ARC 855 samt ARC S2 som har klarat kraven. Kompositerna är godkända och certifierade enligt Storbritanniens krav. Testmetoderna och kriterierna som används av WRAS gäller för icke-metalliska material, som just ARC kompositer, beskrivs i testmetoden BS 6920: 2000 “Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of water.”

Notervärt är att motsvarande certifikat i Sverige går ej att få då ansvarig utfärdare saknas.

Klicka på nedanståend bilder för att öppna certifikaten för ARC 855 respektive ARC S2.

WRAS_855

WRAS_S2