REACH

REACH 2013-05-27T15:12:31+00:00

REACH innebär bland annat att nya och redan existerande ämnen omfattas av samma system för registrering, bedömning och godkännande av kemikalier. Lagstiftningen inkluderar både substitutions- och försiktighetsprincipen. Se även sammanställning hämtad från regeringens hemsida.

REACH står för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”. Som på svenska blir ”Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier”. Mer om REACH kan man läsa på följande platser.

Ytterligare information om REACH finns på hemsidorna tillhörande kemikalieinspektionen samt myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Läs här  vad vår leverantör AW CHESTERTON står i sitt arbete med REACH.

 

Sammanfattning

Spångs ProcessTeknik AB arbetar naturligtvis aktivt med REACH och följer alla regler som gäller. Vi har ett nära samarbete med vår leverantör. Spångs ProcessTeknik AB är enligt gällande REACH-regler en underleverantör och därför icke skyldig att förregistrera eller registrera produkter enligt REACH. Vår leverantör är den ansvarige för all registrering enligt REACH, Chesterton International GmbH, Munich – Germany. Läs här.

Vill du ha mer information? Kontakta vår kompositansvarige Per Båtman, 08-608 11 90.