Uppgradering av tre skruvpumpar

//Uppgradering av tre skruvpumpar

Uppgradering av tre skruvpumpar

Till vänster före uppgradering. Till höger efter uppgradering av skruv och tråg.

Spångs ProcessTeknik har i Gävleborgs län anlitats av en kommun för att uppgradera och återställa tre intagsskruvar med tillhörande tråg till ursprungligt skick.

Vid höga flöden behövdes alla tre skruvarna vara i drift för att klara av flödet in i reningsverket. Vid drift efter slutfört arbete visar det sig att vid motsvarande höga flöden så behöver endast två skruvar vara i drift för att klara av flödet in i reningsverket. Varje skruvpump har efter renovering samma kapacitet som en ny pump.

Läs mer  i vårt Informationsblad nr 96.

2017-09-07T10:29:28+00:00 2017/09/07|Firma-nyheter|